Maresme Servei d'Emprenedoria Consel Comarcal del Maresme
CCMCCM - Promoció EconòmicaPromoció EconòmicaCCM - Promoció Econòmica - Maresme servei d'emprenedoriaMaresme servei d'emprenedoriaCCM - Promoció Econòmica - Maresme servei d'emprenedoria - Joves i EmprenedoriaJoves i Emprenedoria

Les claus de l'Emprenedoria, segons el Llibre Blanc de la Iniciativa Emprenedora a Espanya, són: el foment de la cultura emprenedora, l'establiment d'una formació escolar en aquesta matèria i la millora de l'accés al finançament per iniciar nous projectes.

El Consell Comarcal del Maresme vol contribuir, en la mesura de les seves possibilitats, a assentar les bases perquè en el present i, en un futur molt proper, el Maresme destaqui com a territori emprenedor. És per això que una de les principals línies d'actuació és la de l'acostament del jovent a l'ampli ventall d'alternatives que ofereix l'autoocupació.

Tallers d'Emprenedoria per a joves estudiants del Maresme


Tallers d'Emprenedoria per a joves estudiants del Maresme

El Servei d'Emprenedoria del Consell Comarcal del Maresme, ofereix des de 2010 els Tallers d'Emprenedoria per a joves estudiants del Maresme.

Més informació.

    

Fòrum joves emprenedors Maresme

Fòrum de Joves Emprenedors del Maresme

El Fòrum de Joves Emprenedors del Maresme és una proposta més que ofereix el Consell Comarcal del Maresme per acostar la iniciativa emprenedora al jovent de la comarca.

Més informació.


    
CuEmE

Cultura Emprenedora a l'Escola - CuEmE

Programa que pretén despertar l'esperit emprenedor dels més menuts, i fomentar i desenvolupar competències claus com ara el treball en equip, el compromís i la companyonia, a través de la creació, gestió i tancament d'una cooperativa escolar.

Més informació.

          

       

Ajut Autoocupació

Subvenció per afavorir l'autoocupació de les persones joves inscrites al programa de Garantia Juvenil

Ajut econòmic per aquells joves beneficiaris de Garantia Juvenil que estan iniciant el seu negoci.

Més informació.

     

         

Joves per Emprendre

Joves per Emprendre

Programa en el marc de la Garantia Juvenil que permet a joves del Maresme rebre informació i assessorament per dur a terme el seu projecte empresarial.

Més informació.

           

          

Garantia Juvenil

Garantia Juvenil

Garantia Juvenil és una iniciativa europea que pretén facilitar l'accés dels joves al mercat laboral.

Més informació.