Consel Comarcal del Maresme

ens quedem a casa

Des d’avui, diluns 16 de marē i fins que les autoritats sanitąries  considerin control·lada la pandčmia de coronavirus, el Consell Comarcal del Maresme romandą tancat. El personal es queda a casa per responsbilitat i per ajudar a prevenir els contagis. 

Si necessiteu contactar amb algun servei, ho podeu fer per correu electrņnic:

 • Correu general: maresme@ccmaresme.cat
 • Gerčncia: gerencia@ccmaresme.cat
 • Presidčncia: presidencia@ccmaresme.cat
 • Comunicació: tel. 609312541 / comunicacio@ccmaresme.cat
 • Habitatge: Telčfon: 93 741 16 19 // correu electrņnic: habitatge@ccmaresme.cat
 • Observatori de Desenvolupament Local: observatori@ccmaresme.cat

BENESTAR SOCIAL:

 • Infancia en risc: 669 682 508
 • Servei d“atenció a la dependčncia: URGČNCIES: 667 18 27 75  // dependencia@ccmaresme.cat
 • Servei d“atenció domiciliąria: sad.copagament@ccmaresme.cat
 • Transport adaptat: tad@ccmaresme.cat

IGUALTAT:

 • En situacions de violčncia masclista: truqueu al 900 900 120
 • Servei d“atenció a la dona (SIAD Maresme): Telčfon: 667 182 781  // siad.maresme@ccmaresme.cat
 • Servei d'atenció LGBTI (SAI Maresme): sailgbti@ccmaresme.cat
 • Immigració: pla.immigracio@ccmaresme.cat

CONSUM:

 • Oficina d’atenció al consumidor: consum@ccmaresme.cat

EDUCACIÓ:

 • Transport, menjador escolar i ajuts: educacio@ccmaresme.cat

JOVENTUT:

 • elbuscador@ccmaresme.cat

SALUT PŚBLICA:

 • salutpublica@ccmaresme.cat

MEDI AMBIENT:

 • Correu general: mediambient@ccmaresme.cat
 • Residus: suport.residus@ccmaresme.cat
 • Abocaments: inspectorabocament@ccmaresme.cat

PROMOCIÓ ECONŅMICA:

 • Emprenedoria: emprenedoria@ccmaresme.cat
 • Treball i formació: treballiformacio@ccmaresme.cat
 • Programa Enfeina’t: enfeinat@ccmaresme.cat
 • Ocupació juvenil: referentocupaciojuvenil@ccmaresme.cat
 • Productes de la Terra Maresme: productesdelaterra@ccmaresme.cat
 • Oficina Tčcnica Laboral (OTL)l: otl@ctm-salutmental.com
Informació publicada el 13 de marē de 2020