Consel Comarcal del Maresme

Tasques de la Federació a les ADF i al voluntariat:

 • Servei administratiu i de gestió a les ADF
 • Assessorament tècnic
 • Assegurances pel voluntariat
 • Material forestal pel voluntariat i pels vehicles
  de les ADF
 • Vestuari pel voluntariat
 • Formació pel voluntariat: Cursos i conferències
 • Coordinació del voluntariat
 • Dinamització del voluntariat
 • Redacció, Actualització i Gestió dels PPI

Serveis de les ADF als Ajuntaments, Consorcis, ADF´s i altres:

 • Treballs de tala i poda d´arbrat
 • Franges de les urbanitzacions i nuclis de població aïllats
 • Reforestacions
 • Creació i manteniment de camins forestals i rurals
 • Neteja i manteniment de rieres, rials i torrents
 • Manteniment d´espais verds periurbans i forestals
 • Assessorament en matèria forestal i de gestió del medi natural.