Consel Comarcal del Maresme
Informació publicada el 10 d'abril de 2003