Consel Comarcal del Maresme
La concentraciķ mitjana de sodi i clorurs que va tenir l´aigua potable subministrada en alta des de l´estaciķ potabilitzadora de Palafolls als municipis de Palafolls, Malgrat de Mar, Santa Susanna, Pineda de Mar, Calella, Sant Pol de Mar, Sant Cebriā de Vallalta, Canet de Mar, Arenys de Mar, Arenys de Munt i Sant Iscle de Vallalta durant els dies compresos entre el 10/02/05 i el 16/02/05, han estat de 51 mg de sodi per litre d'aigua i 74 mg de clorurs per litre d'aigua. Aquests nivells es troben per sota de les concentracions māximes admissibles que fixa el Reial Decret 140 de 2003, 200 mg/L de sodi i 250 mg/L de clorurs.
Informaciķ publicada el 21 de febrer de 2005