Consel Comarcal del Maresme

Van ser abandonats en una caixa de cartró davant les dependències de la policia local de Tordera. Són 10 cadells que han estat batejats pels treballadors del Centre d'Atenció d'Animals Domèstics de Companyia del Maresme amb noms de ciutats europees. L'Amsterdam, en Dublín, l'Oslo, la Viena, la Roma, la Berna, en Liverpool, en Zurick, la Venecia i en Berlín ja han passat tots els controls veterinaris, han estat desparasitats i vacunats i esperen ser adoptats.
Les persones que estiguin interessades en adoptar algun d'aquests cadells o altres gossos i gats (podeu veure els animals que estan en llista d'adopció clicant aquí) es poden posar en contacte amb el Centre d'Atenció d'Animals Domèstics de Companyia del Maresme. Es troba a Can Carmany d'Argentona (darrera el cementiri).
Informació publicada el 5 d'abril de 2006