Consel Comarcal del Maresme

El Consell Comarcal del Maresme és qui té competències a la comarca per concedir l'autorització d'abocaments d'aigües residuals industrials a la xarxa de sanejament.

Abans de fer la sol·licitud cal que comproveu que teniu a punt la documentació complementària que es requereix en cada cas:

Permís d'abocamentPrograma de reducció de la contaminacióRenovació del permís d'abocament