Consel Comarcal del Maresme
Informació publicada el 3 de febrer de 2009