Consel Comarcal del Maresme
ENVASOSPAPER I CARTRÓVIDRE

GENER

Quadre mensual

Dades municipi per municipi

Quadre mensual(2)

Dades municipi per municipi(2)

Quadre mensual(3)

Dades municipi per municipi(3)

FEBRER

Quadre mensual(4)

Dades municipi per municipi(4)

Quadre mensual(5)

Dades municipi per municipi(5)

Quadre mensual(6)

Dades municipi per municipi(6)

MARÇ

Quadre mensual(7)

Dades municipi per municipi(7)

Quadre mensual(8)

Dades municipi per municipi(8)

Quadre mensual(9)

Dades municipi per municipi(9)

ABRIL

Quadre mensual(10)

Dades municipi per municipi(10)

Quadre mensual(11)

Dades municipi per municipi(11)

Quadre mensual(12)

Dades municipi per municipi(12)

MAIG

Quadre mensual(13)

Dades municipi per municipi(13)

Quadre mensual(14)

Dades municipi per municipi(14)

Quadre mensual(15)

Dades municipi per municipi(15)

JUNY

Quadre mensual(16)

Dades municipi per municipi(16)

Quadre mensual(17)

Dades municipi per municipi(17)

Quadre mensual(18)

Dades municipi per municipi(18)

JULIOL

Quadre mensual(19)

Dades municipi per municipi(19)

Quadre mensual(20)

Dades municipi per municipi(20)

Quadre mensual(21)

Dades municipi per municipi(21)

AGOST

Quadre mensual(22)

Dades municipi per municipi(22)

Quadre mensual(23)

Dades municipi per municipi(23)

Quadre mensual(24)

Dades municipi per municipi(24)

SETEMBRE

Quadre mensual(25)

Dades municipi per municipi(25)

Quadre mensual(26)

Dades municipi per municipi(26)

Quadre mensual(27)

Dades municipi per municipi(27)

OCTUBRE

Quadre mensual(28)

Dades municipi per municipi(28)

Quadre mensual(29)

Dades municipi per municipi(29)

Quadre mensual(30)

Dades municipi per municipi(30)

NOVEMBRE

Quadre mensual(31)

Dades municipi per municipi(31)

Quadre mensual(32)

Dades municipi per municipi(32)

Quadre mensual(33)

Dades municipi per municipi(33)

DESEMBRE

Quadre mensual(34)

Dades municipi per municipi(34)

Quadre mensual(35)

Dades municipi per municipi(35)

Quadre mensual(36)

Dades municipi per municipi(36)