Servei de l'Oficina d'Atenció al Consumidor del Maresme Consel Comarcal del Maresme
CCMCCM - Benestar SocialBenestar SocialCCM - Benestar Social - Servei de l'Oficina d'Atenció al Consumidor (OCIC)Servei de l'Oficina d'Atenció al Consumidor (OCIC)CCM - Benestar Social - Servei de l'Oficina d'Atenció al Consumidor (OCIC) - Drets del consumidorDrets del consumidor
 • Dret a la protecció de la salut i la seguretat
  • Prevenció dels riscs
  • Etiquetats complerts
  • Composició regulada
  • Control de la producció i la distribució
 • Dret a la protecció dels legítims interessos econòmics i socials
  • Ofertes, promocions i publicitat
  • Pràctiques deslleials
  • Clàusules abusives- Contractes tipus o d´adhesió
  • Les garanties: El règim de comprovació i reclamació
  • Les regles en el servei post-venda
 • Dret a la informació
  • La indentitat dels productes i els serveis i la identificació del proveïdor
  • Informació suficient i fàcilment accessible sobre els preus, les tarifes i les condicions de venda o utilització en els punts de venda de béns i en els establiments de prestació de serveis.
  • Etiquetat i presentació dels bens i serveis
 • Dret a l´educació i formació en matèria de consum
  • Formació per al consum a l´ensenyament.
  • Posar a disposició dels adults els mitjans educatius adequats per a llur formació permanent com a consumidors.
  • Fomentar en els mitjans de comunicació social informació i orientació al consumidor.
 • Dret a la participació, representació i consulta
  • Les organitzacions de consumidors són les entitats sense ànim de lucre que defensen els drets i representen els interessos de les persones consumidores.