25.07.2017Consell Comarcal del Maresme - Tornar a portada  
 
 
 
 
Protocol per a la detecció de maltractaments i abusos sexuals del MaresmeBenestar SocialServei de l'equip d'atenció a la infància i a l'adolescència (EAIA)Protocol d'atenció a la infància
MARC TEÒRIC
Considerem el maltractament un fenòmen relacional i a l´infant i la família com a posseïdors de drets i amb capacitats per a exercir-los. Per abordar l´estudi de la família en risc social  i/o de desemparament i el procés de valoració del risc i la desprotecció infantil partim:
  • Primer, del marc de referència conceptual ecosistèmic o de la complexitat.
  • Segon, de la teoria de les necessitats infantils.
  • Tercer, del ventall de factors, indicadors de risc, de maltractament i els promotors de bon tracte i de resiliència. Aquests últims, correlacionats amb un conjunt de variables, ens permetran valorar si l´infant o adolescent es troba en situació de patir o no un perjudici en el seu desenvolupament i/o benestar,  proposar vies d´intervenció i establir un  pronòstic de recuperabilitat.

Sempre sota el principi orientador fonamental de l´interès superior de l´infant, cerquem viabilitzar que l´infant sigui atès per la seva família pròpia en primer terme, alhora des del principi de la intervenció mínima i el de possibilitar la màxima participació protagonista de l´infant i la seva família en el procés, harmonitzant els drets de totes les parts. 
MODEL TEÒRIC: Fonamentació teòrica dels models d'atenció a la infància i adolescència que es fan servir a l'administració
MARC LEGAL: Normativa vigent relacionada amb l'atenció a la infància i adolescència
CLASSIFICACIÓ MALTRACTAMENTS: Tipologies de Maltractaments
Protecció i risc
FONS DE DOCUMENTACIÓ
Consell Comarcal del Maresme - Pl. Miquel Biada, 1 - 08301 Mataró - Tel. 93 741 16 16 - Fax 93 757 21 12