Servei d'Habitatge Maresme Consel Comarcal del Maresme
CCMCCM - Serveis als municipis i planificacióServeis als municipis i planificacióCCM - Serveis als municipis i planificació - Servei d'Habitatge MaresmeServei d'Habitatge MaresmeCCM - Serveis als municipis i planificació - Servei d'Habitatge Maresme - Condicions dels habitatges que poden formar part de la Borsa de LloguerCondicions dels habitatges que poden formar part de la Borsa de Lloguer
  • Han de ser habitatges desocupats del mercat lliure, nous o antics.
  • Han de tenir la cèdula d´habitabilitat. Si no la tinguessin, hauran de reunir els requisits mínims d´habitabilitat establerts per la llei, i l´Oficina d´Habitatge del Consell Comarcal del Maresme li tramitarà.
  • Poden ser moblats o buits.
  • El preu de lloguer dels pisos adscrits a la Borsa de Lloguer és aproximadament un 30% inferior al preu del mercat lliure, i amb un màxim de 650 euros mensuals.