Servei d'Habitatge Maresme Consel Comarcal del Maresme
CCMCCM - Serveis als municipis i planificacióServeis als municipis i planificacióCCM - Serveis als municipis i planificació - Servei d'Habitatge MaresmeServei d'Habitatge MaresmeCCM - Serveis als municipis i planificació - Servei d'Habitatge Maresme - Què ofereix la Borsa de Lloguer d'habitatges als arrendataris?Què ofereix la Borsa de Lloguer d'habitatges als arrendataris?
La Borsa de Lloguer és un servei públic que té com a objectiu facilitar l'accés a l'habitatge de lloguer a un preu més accessible

Ofereix als possibles llogaters:

  • Informació i assessorament sobre habitatge de lloguer
  • Accés a pisos de lloguer a un millor preu
  • Signatura i tramitació del contracte de lloguer
  • Seguiment del contracte
  • Mediació en cas de possibles conflictes