19.11.2019Consell Comarcal del Maresme - Tornar a portada  
Servei d'Habitatge MaresmeServei d'Habitatge Maresme
CCMCCM - Serveis als municipis i planificacióServeis als municipis i planificacióCCM - Serveis als municipis i planificació - Servei d'Habitatge MaresmeServei d'Habitatge MaresmeCCM - Serveis als municipis i planificació - Servei d'Habitatge Maresme - Què cal fer per ser sol·licitant de la Borsa de Treball?Què cal fer per ser sol·licitant de la Borsa de Treball?
banner OIH
banner Diputació BCN
Departament de Medi Ambient i Habitatge
banner Incasòl
banner_compartir_habitatge
Què cal fer per ser sol·licitant de la Borsa de Treball?
Per ser sol·licitant de la Borsa de Lloguer, cal emplenar la fitxa de sol·licitud i adjuntar la següent documentació de cadascun dels majors d'edat amb ingressos que hi hagi a la unitat de convivència:
  • Fotocòpia del DNI o NIE
  • Fotocòpia de les tres últimes nòmines
  • Vida laboral actual
  • Fotocòpia del Contracte de Treball vigent
  • Altre documentació addicional, si s'escau.

Aquesta documentació es pot fer arribar al Servei d'Habitatge del Consell Comarcal del Maresme de la següent manera:
  • Directament a l'Oficina d'Habitatge del Consell Comarcal del Maresme
  • Per correu electrònic: habitatge@ccmaresme.cat
  • Per fax: 93 757 21 12 indicant a l'atenció de l'Oficina d'Habitatge

Aquesta sol·licitud serà vigent durant un període de 6 mesos a comptar a partir de la data de la seva recepció a l'Oficina d'Habitatge del Consell Comarcal del Maresme

 
Consell Comarcal del Maresme - Pl. Miquel Biada, 1 - 08301 Mataró - Tel. 93 741 16 16 - Fax 93 757 21 12