17.02.2019Consell Comarcal del Maresme - Tornar a portada  
 
 
 
 
L'observatori de la Infància i l'adolescència en risc del MaresmeBenestar SocialServei de l'equip d'atenció a la infància i a l'adolescència (EAIA)Protocol d'atenció a la infància
Aquest Observatori tindrà una funció diagnòstica i informativa  que permetrà conèixer amb un determinat nivell de seguretat quina és la situació de la infància a la comarca del Maresme.
Des de l´observatori es recolliran les dades dels indicadors comarcals  que serveixin per diagnosticar  la situació de l´atenció a la infància en risc a la comarca del Maresme i planificar  les accions dirigides a compensar  les situacions més problemàtiques.

Les seves funcions específiques consistiran  en:

  • Establir els indicadors que es considerin més adequats. PROPOSTA D'INDICADORS
  • Establir com  han de recollir les dades els diferents serveis i com les han de comunicar. (Documentació que s´ha de generar)
  • Fer el tractament estadístic de les dades.
  • Actualitzar aquesta informació regularment a la pàgina WEB del protocol.
  • Proposar actuacions de millora a la comissió de seguiment.
 
model teòric
marc legal
tipologia maltractaments
protecció i risc
biblioteca
Consell Comarcal del Maresme - Pl. Miquel Biada, 1 - 08301 Mataró - Tel. 93 741 16 16 - Fax 93 757 21 12