Consel Comarcal del Maresme
La Comissió de seguiment del Protocol tindrà la funció general d´avaluar el funcionament del protocol i proposar accions a la XIAF per millorar el seu funcionament i per pal·liar les necessitats que es detectin des de l´observatori.

Aquesta Comissió està formada per referents de cada servei i àmbit.

Les seves funcions específiques són:
  • Analitzar les dificultat sorgides quan s´activen els circuits del protocol. 
  • Fer els informes corresponents proposant les millores pertinents.
  • Demanar la informació necessària per poder completar la diagnosi comarcal als diferents serveis.
  • Determinar les necessitats de Formació de la Xarxa i organitzar-les.
  • Establir comissions de treball per diferents temes relacionats amb infància en risc.