15.12.2018Consell Comarcal del Maresme - Tornar a portada  
 
 
 
 
Negligència i abandonament: abandonamentBenestar SocialServei de l'equip d'atenció a la infància i a l'adolescència (EAIA)Protocol d'atenció a la infància
NEGLIGÈNCIA I ABANDONAMENT

ABANDONAMENT

“Falta persistent de resposta als senyals, expressions emocionals i conductes de proximitat e interacció iniciades pel nen, i falta d´iniciativa d´interacció i contacte per part d´un figura adulta estable.”

ALGUNS INDICADORS

 LLEUMODERATGREU

Ignorar: es refereix als actes dels pares /tutors/guardadors que ignoren els intents i necessitats de l´infant d'interactuar (absència d´expressió d´afecte, cura i amor cap a l´infant) i no reflecteixen cap emoció a les interaccions amb ell. Inclou:

  • Falta de vincle i falta total de la implicació respecte al menor, tant per incapacitat o per falta de motivació
  • Interactuar només quan es estrictament necessari.Absència total d´ expressions d´ afecte, cura i estima vers el menor.
   

Rebuig de l´atenció psicològica: rebuig dels pares/tutors/guardadors a iniciar un tractament davant dificultats emocionals o conductuals del menor, existint accés a un recurs de tractament que ha estat recomanat per professionals competents.

   

Retard en l´atenció psicològica: els pares/tutors/guardadors no proporcionen o cerquen ajut psicològic per a resoldre una alteració emocional o conductual del  nen davant una circumstància extrema en la qual és evident la necessitat d´ajut professional (per exemple depressió severa, intent de suïcidi).

   

ASPECTES A TENIR EN COMPTE

Per poder definir l´existència de abandonament emocional:

  • 1.- S´ha de presentar, com a mínim, una de les situacions anteriors de manera reiterada i/o continuada
  • 2.- La presència del/s indicador/s ha de ser clarament perceptible


Les conductes de dany emocional es situen a l´extrem de major gravetat, es a dir, les conductes són constants i la seva intensitat elevada, s´ha provocat un dany sever en la situació emocional del menor, el seu desenvolupament es troba seriosament compromès i el menor necessita atenció especialitzada immediata.

 
model teòric
marc legal
tipologia maltractaments
protecció i risc
biblioteca
Consell Comarcal del Maresme - Pl. Miquel Biada, 1 - 08301 Mataró - Tel. 93 741 16 16 - Fax 93 757 21 12