16.01.2019Consell Comarcal del Maresme - Tornar a portada  
 
 
 
 
Factors de protecció associats als paresBenestar SocialServei de l'equip d'atenció a la infància i a l'adolescència (EAIA)Protocol d'atenció a la infància
FACTORS DE PROTECCIÓ ASSOCIATS ALS PARES
Pare que demana ajuda
Mare que demana ajuda
Pare que sap protegir al seu fill
Mare que sap protegir al seu fill
Pare amb recursos personals i habilitats socials
Mare amb recursos personals i habilitats socials
Pare amb consciència de les dificultats (personals i/o socials)
Mare amb consciència de les dificultats (personals i/o socials)
Pare amb vinculació afectiva adequada amb el seu fill
Mare amb vinculació afectiva amb el seu fill
Mare amb capacitat empàtica
Pare amb capacitat empàtica
 
model teòric
marc legal
tipologia maltractaments
protecció i risc
biblioteca
Consell Comarcal del Maresme - Pl. Miquel Biada, 1 - 08301 Mataró - Tel. 93 741 16 16 - Fax 93 757 21 12