Consel Comarcal del Maresme
FACTORS DE PROTECCIĶ ASSOCIATS ALS PARES
Pare que demana ajuda
Mare que demana ajuda
Pare que sap protegir al seu fill
Mare que sap protegir al seu fill
Pare amb recursos personals i habilitats socials
Mare amb recursos personals i habilitats socials
Pare amb conscičncia de les dificultats (personals i/o socials)
Mare amb conscičncia de les dificultats (personals i/o socials)
Pare amb vinculaciķ afectiva adequada amb el seu fill
Mare amb vinculaciķ afectiva amb el seu fill
Mare amb capacitat empātica
Pare amb capacitat empātica