18.12.2018Consell Comarcal del Maresme - Tornar a portada  
 
 
 
 
Factors de protecció associats al nucli familiarBenestar SocialServei de l'equip d'atenció a la infància i a l'adolescència (EAIA)Protocol d'atenció a la infància
FACTORS DE PROTECCIÓ ASSOCIATS AL NUCLI FAMILIAR
Nucli amb suport familiar adequat
Nucli amb suport de la xarxa social informal
Nucli amb seguiment intensiu a nivell institucional, amb col·laboració per part dels seus membres (de qualitat)
Nucli amb situació socio-econòmica estable
Nucli amb habitatge
Nucli amb capacitats per limitar i contenir
 
model teòric
marc legal
tipologia maltractaments
protecció i risc
biblioteca
Consell Comarcal del Maresme - Pl. Miquel Biada, 1 - 08301 Mataró - Tel. 93 741 16 16 - Fax 93 757 21 12