Consel Comarcal del Maresme

detecció

Per poder detectar cal conèixer:


intervenció

Un cop detectat qualsevol tipus de maltractament:

  • 1) Aplicar els Protocols Interns de cada servei
  • 2) El Menor ha de rebre assistència mèdica si la precisa al CAP o a l'Hospital


notificació

A qui notificar:

  • 1) Depenent de la gravetat del cas, trucar a la UDEPMI al telèfon 116 111, als Serveis Socials o EAIA  
  • 2) Enviar documentació a la UDEPMI / Serveis Socials (Informes dels serveis )
  • 3) Informar a la família que s'han començat actuacions
  • 4) Denunciar davant els Mossos d'Esquadra, si s'escau.

pàgina principal