16.01.2019Consell Comarcal del Maresme - Tornar a portada  
 
 
 
 
Maltractament FísicBenestar SocialServei de l'equip d'atenció a la infància i a l'adolescència (EAIA)Protocol d'atenció a la infància
MALTRACTAMENT FÍSIC

MALTRACTAMENT FÍSIC

“Qualsevol acció no accidental per part dels pares/tutors/guardadors que provoquen dany físic sever o malaltia en el nen o el situï en greu risc de patir-ho”.

ALGUNS INDICADORS

Macadures o hematomes en cara, llavis o boca, en zones extenses del cos, l´esquena, natges o cames; en diferents fases de cicatrització o amb formes no normals, agrupats o amb formes o marques de l´objecte amb el que ha estat produïda l´agressió.


Cremades amb formes definides d´objectes concrets, cigarretes o cigars o amb indicadors d´haver estat realitzades per immersió amb aigua calenta.


Fractures de nas o mandíbula o en espiral dels ossos llargs.


Torçades o dislocacions.


Ferides o raspadures a la boca, llavis, genives i ulls o en la part posterior dels braços, cames o tronc.


Senyals de mossegades humanes, clarament realitzades per un adult i reiterades.


Tallades o punxades.


Lesions internes, fractures de crani, danys cerebrals, hematomes subdurals, asfixia i ofegament.

LLEU


El maltractament no ha provocat cap lesió en el nen. O el menor ha patit un dany/lesió mínima que no ha requerit atenció mèdica.

MODERAT


El maltractament ha provocat en el nen lesions físiques de caràcter moderat o que han requerit alguna mena de diagnòstic o tractament mèdic. El nen presenta lesions en diferents fases de cicatrització/curació.

GREU


El nen ha requerit hospitalització o atenció mèdica immediata a causa de les lesions produïdes pel maltractament. El nen pateix lesions severes en diferents fases de cicatrització

ASPECTES A TENIR EN COMPTE

Com a mínim en una ocasió s´ha detectat la presencia de al menys un dels indicadors.

Les lesions físiques no son “normals” en el rang d´allò previsible en un nen de la seva edat i característiques (o bé per la seva major freqüència o intensitat, per ser lesions aparentment inexplicables o no concordats amb les explicacions donades pel nen i/o els pares/tutors/ guardadors, etc.).

No s´ha percebut clarament cap dels Indicadors assenyalats, però hi ha un coneixement segur o l´evidència que el nen ha patit alguna de las lesions físiques indicades com a resultat de l´actuació dels seus pares/tutors/guardadors.

No existeixen lesions físiques, però hi ha un coneixement evident de que els pares/tutors/ guardadors utilitzen un càstig corporal excessiu o pallisses vers el menor.

Per a què aquests dos tipus d´accions siguin qualificades com a maltractament físic, haurien d´estar presents els següents factors:La intensitat de la reacció del pare/mare/guardador no es correspon amb la gravetat del comportament del nen.

O la disciplina administrada no es apropiada o no està en concordança amb els interessos del nen en funció de la seva edat o nivell de desenvolupament.

Sembla que el pare/tutor/guardador no va controlar la seva reacció acabant amb el càstig.A més a més del que hem considerat anteriorment, el nen presenta una reacció de tensió emocional no justificada.

 
model teòric
marc legal
tipologia maltractaments
protecció i risc
biblioteca
Consell Comarcal del Maresme - Pl. Miquel Biada, 1 - 08301 Mataró - Tel. 93 741 16 16 - Fax 93 757 21 12