Consel Comarcal del Maresme
MALTRACTAMENT FÍSIC
SÍNDROME DE MUNCHAÜSEN PER PODERS

“Els pares/responsables legals sotmeten al nen a reiterats ingressos i exàmens mèdics al·legant símptomes físics patològics ficticis o generats de manera activa pels propis pares/responsables legals (mitjançant inoculació de substàncies al nen, per exemple).”

ALGUNS INDICADORS LLEUMODERATGREU
Hospitalitzacions freqüents   
Exploracions mèdiques que no deriven en diagnòstics precisos   
Símptomes persistents de difícil explicació etiològica   
Abundants contradiccions entre les dades clíniques i les conductes.   
Els símptomes desapareixen quan el nen o nena no està en contacte amb la seva família