Consel Comarcal del Maresme
MALTRACTAMENT FÍSIC
SUBMISSIÓ QUÍMICO-FARMACÈUTICA

“Infant sotmès a qualsevol tipus de drogues sense necessitat mèdica, que l´incapacita per al desenvolupament de l´autonomia, la resistència o el control; pot ser causat per l´anomenada síndrome de Munchaüsen per poders que es produeix quan per trastorn psíquic dels pares o els que en tenen cura, se simulen malalties en l´infant, se´l sotmet a contínues exploracions mèdiques o a ingressos hospitalaris, al·legant símptomes ficticis o generats de manera activa pel mateix adult.”

ALGUNS INDICADORS LLEUMODERATGREU
Disponibilitat de substàncies amb una facilitat inadequada a l´edat i mitjans econòmics.   
Vivència que el consum de drogues no comporta cap mena de perill   
Alteracions del comportament