Consel Comarcal del Maresme
MALTRACTAMENT FÍSIC
VIOLÈNCIA DOMÈSTICA

“Relacions conflictives i abusives amb situacions d´agressions verbals i físiques en l´entorn familiar de l´infant”

ALGUNS INDICADORS LLEUMODERATGREU
Por   
Signes físics de lesions   
Autoritarisme