17.02.2019Consell Comarcal del Maresme - Tornar a portada  
 
 
 
 
Relació d'AcrònimsBenestar SocialServei de l'equip d'atenció a la infància i a l'adolescència (EAIA)Protocol d'atenció a la infància
Relació d'acrònims
APFAtenció en la pròpia família
ATICÀrea de Tecnologies de la Informació i la Comunicació
CACentre d'Acolliment
CADCentres d'Atenció a Persones amb Discapacitat
CASCentre d'Atenció i Seguiment
CDIAPServeis d'Atenció Primirenca
CRAEServei de Centre Residencial d'Acció Educativa
CREIServei de Centre Residencial d'Educació Intensiva
CSMIJCentres Salut Mental Infantil i Juvenil
CTICComissions Tècniques Interdepartamentals de Coordinació
DASCDepartament d'Acció Social i Ciutadania
DGAIADirecció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència
DGJJDirecció General de Justícia Juvenil
DPDiligències Prèvies
EAIAEquip d'Atenció a la Infància i l'Adolescència
EAPEquip d'Artenció Primària
EAPEquips d'Assessorament Psicopedagògic
EATEquips d'Assessorament Tècnic dels Jutjats
EEEEEquips Especialitzats
EFIEquips Funcionals d'Infància
ESMIEquip de Salut Mental Infantil
EVAMIEquips de Valoració de Maltractament Infantil
GINGestor d'Incidències Informàtiques
ICAAInstitut Català de l'Acolliment i de l'Adopció
IVEInterrupció Voluntària de l'Embaràs
LOPDLlei Orgànica de Protecció de Dades
MMEEMossos d'Esquadra
NIBNecessitats Infantils Bàsiques
PEIProjecte Educatiu Individualitzat
RREERecursos Especialitzats
RUMIRegistre Unificat de Maltractament Infantil
SBASServei Bàsic d'Atenció Social
SEAIAServei dels Equips d'atenció a la Infància i Adolescència
SIFServei Integral de Formació
SIGSistemes d'Informació i Gestió
Síni@Sistema d'Informació de la Infància i l'Adolescència
SSBBServeis Socials Bàsics
SSTTServeis Territorials
TSITargeta Sanitària Individual
UDEPMIUnitat de Detecció i Prevenció del Maltractament Infantil
 
model teòric
marc legal
tipologia maltractaments
protecció i risc
biblioteca
Consell Comarcal del Maresme - Pl. Miquel Biada, 1 - 08301 Mataró - Tel. 93 741 16 16 - Fax 93 757 21 12