Consel Comarcal del Maresme

En aquest power point podreu veure les indicacions que dóna la Generalitat de Catalunya als ajuntaments per regular els sorolls i les vibracions.

Podeu accedir-hi Cliqueu aquí