Consel Comarcal del Maresme

En el següent power point us presentem tot un seguit de criteris tècnics que s'han de tenir en compte a l'hora de realitzar les mesures acústiques.

Podeu consultar la informació Cliqueu aquí