Consel Comarcal del Maresme
Consell Comarcal del Maresme logo  ENVASOSPAPERVIDRE
GENER

Quadre mensual

Dades municipi a municipi

Quadre mensual

Dades municipi a municipi

Quadre mensual

Dades municipi a municipi

FEBRER

Quadre mensual

Dades municipi a municipi

Quadre mensual

Dades municipi a municipi

Quadre mensual

Dades municipi a municipi

MARÇ

Quadre mensual

Dades municipi a municipi

Quadre mensual

Dades municipi a municipi

Quadre mensual

Dades municipi a municipi

ABRIL

Quadre mensual

Dades municipi a municipi

Quadre mensual

Dades municipi a municipi

Quadre mensual

Dades municipi a municipi

MAIG

Quadre mensual

Dades municipi a municipi

Quadre mensual

Dades municipi a municipi

Quadre mensual

Dades municipi a municipi

JUNY

Quadre mensual

Dades municipi a municipi

Quadre mensual

Dades municipi a municipi

Quadre mensual

Dades municipi a municipi

JULIOL

Quadre mensual

Dades municipi a municipi

Quadre mensual

Dades municipi a municipi

Quadre mensual

Dades municipi a municipi

AGOST

Quadre mensual

Dades municipi a municipi

Quadre mensual

Dades municipi a municipi

Quadre mensual

Dades municipi a municipi

SETEMBRE

Quadre mensusal

Dades municipi a municipi

Quadre mensual

Dades municipi a municipi

Quadre mensual

Dades municipi a municipi

OCTUBRE

Quadre mensual

Dades municipi a municipi

Quadre mensual

Dades municipi a municipi

Quadre mensual

Dades municipi a municipi

NOVEMBRE

Quadre mensual

Dades municipi a municipi

Quadre mensual

Dades municipi a municipi

Quadre mensual

Dades municipi a municipi

DESEMBRE

Quadre mensual

Dades municipi a municipi

Quadre mensual

Dades municipi a municipi

Quadre mensual

Dades municipi a municipi

 TOTAL 2011

(envasos, paper i vidre)

 

 Per veure el document, CLIQUEU AQUÍ