Consel Comarcal del Maresme
  maresme 2015                                                                          Consell Comarcal del Maresme logo      
Un Maresme novament EMPRENEDOR
Objectius

Promoure les xarxes empresarials i d'emprenedors.

Donar suport a noves activitats vinculades ala serveis avançats a les persones i les empreses.

Fomentar l'excel·lència formativa en sectors de serveis avançats i la seva vinculació amb les empreses

línia estratègica 3
Estratègies                        Projectes - Accions clau

Desenvolupar serveis de suport a la creació de noves empreses (vivers, capital risc).

Impulsar segments de turisme complementaris o alternatius al mercat de turisme d'oci tradicional, en la formació, salut, cultura i negocis.

Atraure sectors d'excel·lència en equipaments/serveis en l'àmbit de la salut, l'atenció a la gent gran i l'àmbit educatiu.

Enfortir la cooperació público-privada en la renovació de l'oferta turística i de les activitats comercials als centres urbans.

Coordinar les institucions de formació i els nivells educatius.

Promoció de la marca turística del Maresme com a Costa de Barcelona - Maresme enfortint un model turístic que aporti valor afegit en camps com la salut, els esports nàutics i la formació, complementaris a Barcelona. Impuls dels processos de renovació i dinamització dels centres de les ciutats.

Promoció de l'excel·lència de la formació en economia d'empresa i turisme al Maresme, integrant els centres formatius i desenvolupant cursos de referència internacional i la seva relació amb el teixit empresarial.