31.03.2020Consell Comarcal del Maresme - Tornar a portada  
 
 
 
 
Un Maresme INCLUSIUEl Consell
  maresme 2015                                                                          Consell Comarcal del Maresme logo      
Un Maresme INCLUSIU
Objectius

Evitar els riscos de dualització social, ideant estratègies de desenvolupament comunitari que promoguin la inclusió social.

Atendre les persones amb dependència des d'una perspectiva social.

Crear sectors d'excel·lència pel que fa als equipaments socials en l'àmbit de l'educació, la salut i l'atenció a la gent gran.

línia estratègica 4
Estratègies                        Projectes - Accions clau

Desenvolupar polítiques supramunicipals d'habittge social de lloguer que ajudin a resoldre l'accés a l'habitatge per a tothom.

Promoure l'accessibilitat universal en els transports públics, les noves actuacions urbanístiques i, en la mesura del possible, en els equipaments ja existents.

Integrar els serveis educatius, laborals i de lleure amb l'atenció mèdica per a les persones en situació de dependència.

Prioritzar el suport a entitats cíviques d'abast supramunicipal en l'àmbit de la integració social i cultural.

Dissenyar l'espai públic com a lloc de reforç dels vincles de la comunitat. Propiciar un ús més obert i inclusiu dels equipaments esportius i culturals ja existents.

Creació d'un programa territorial de ciutadania, integrant els serveis d'educació, sanitat, joventut i serveis socials, que vinculi els nous residents al Maresme.

Definició d'un model territorial d'atenció per a les persones amb dependència. Gestió integral des del CCM de les places concertades de caràcter residencial en tots els àmbits de la dependència i dels recursos intermitjos (centres de dia, etc.). Garantir la qualitat dels serveis prestats, especialment en l'externalització dels serveis d'atenció domiciliària i de la gestió dels recursos socials de centres de dia i residencials.

 
Comunicació Consell Comarcal del Maresme
formació a la comarca. Maresme Capacita
Servei d'informació als municipis - Consell Comarcal del Maresme
agenda institucional
infromació comarcal
Pla estratègic de desenvolupament econòmic del Maresme
Consell Comarcal del Maresme - Pl. Miquel Biada, 1 - 08301 Mataró - Tel. 93 741 16 16 - Fax 93 757 21 12