21.10.2017Consell Comarcal del Maresme - Tornar a portada  
 
 
 
 
AnuncisEl Consell
Ordenances del Consell Comarcal del Maresme per a l'any 2015
En aquest apartat es publiquen les ordenances del Consell Comarcal del Maresme que són vigents des de l'1 de gener de 2014.

Ordenança general de gestió, liquidació i recaptació del Consell Comarcal del Maresme:

 

Ordenances fiscals de Preu Públic:

 • Ordenança Fiscal núm. 2, reguladora del preu públic per al Servei de transport adaptat a prestar pel Consell Comarcal del Maresme.
 • Ordenança Fiscal núm. 4, reguladora del preu públic per la prestació de serveis de transport escolar.
 • Ordenança Fiscal núm. 5, reguladora del preu públic per serveis de suport a la gestió d'activitats extraescolars a prestar pel Consell Comarcal del Maresme.
 • Ordenança Fiscal núm. 6, reguladora del preu públic per serveis a prestar pel Consell Comarcal del Maresme en el marc del servegi d'animals domèstics.
 • Ordenança Fiscal núm. 9, reguladora del preu públic de la Certificació de Nivell Òptim de Qualitat per a les activitats extraescolars, de migdia i de monitoratge de transport escolar.
 • Ordenança Fiscal núm. 12, reguladora del preu públic pel servei d'informació meteorològica a prestar pel Consell Comarcal del Maresme.
 • Ordenança Fiscal núm. 13, reguladora del preu públic per a la prestació del servei de menjador escolar no obligatori.
 • Ordenança Fiscal núm. 15, reguladora del preu públic per serveis de deixalleria mòbil a prestar pel Consell Comarcal del Maresme.
 • Ordenança Fiscal núm. 16, reguladora del preu públic pels alumnes d'educació infantil i de primària dels centres educatius de la comarca que sol·liciten fer ús del Servei d'Acollida en qualsevol de les seves franges horàries.
 • Ordenança Fiscal núm. 17, reguladora del preu públic per a la prestació del Servei d'Atenció Domiciliària (SAD).
 •  Ordenança Fiscal núm. 18, reguladora del preu públic per publicitat al web del Segell de qualitat QAI10 del Consell Comarcal del Maresme.
 • Ordenança Fiscal núm. 21, reguladora del preu públic per incorporació d'una empresa o entitat al Catàleg virtual de formació del Consell Comarcal del Maresme.

 

 • Ordenança Fiscal núm. 22, reguladora del preu públic per les accions formatives realitzades pel Consell Comarcal del Maresme.
 • Ordenança Fiscal núm. 23, reguladora del preu públic per serveis a prestar pel Consell Comarcal del Maresme d'assistència tècnica i formativa als ajuntaments.
 • Ordenança Fiscal núm. 24, reguladora del preu públic per serveis d'allotjament d'emprenedors i empreses al Maresme Centre de Negocis.
 • Ordenança Fiscal núm. 25, reguladora del preu públic per serveis complementaris oferts en el Maresme Centre de Negocis.

Ordenances de Taxes:

 • Ordenança núm. 1, reguladora de la taxa per l'expedició de documents administratius.
 • Ordenança núm. 2, reguladora de la taxa per a la prestació del servei d'alertes meteorològiques i de seguiment atmosfèric.
 • Ordenança núm. 3, reguladora de la taxa per a la utilització de les sales del Consell Comarcal del Maresme.
 • Ordenança núm. 5, reguladora de la taxa per a la tramitació de les autoritzacions d'activitats organitzades de circulació motoritzada al medi natural amb abast supramunicipal a la comarca del Maresme.
 • Ordenança núm. 6, reguladora de la taxa per a la prestació del servei de Ponència Ambiental Comarcal.
 • Ordenança núm. 7, reguladora de la taxa per a la prestació del servei de suport a la gestió local en matèria de salut pública.
 • Ordenança núm. 8, reguladora de la taxa per a l'obtenció del permís d'abocament amb el paràmetre de color per sobre del límit reglamentari.

 

Ordenança Reguladora de l'Administració Electrònica:

//

Informació publicada l'1 de gener de 2012
Comunicació Consell Comarcal del Maresme
formació a la comarca. Maresme Capacita
Servei d'informació als municipis - Consell Comarcal del Maresme
agenda institucional
infromació comarcal
Pla estratègic de desenvolupament econòmic del Maresme
Consell Comarcal del Maresme - Pl. Miquel Biada, 1 - 08301 Mataró - Tel. 93 741 16 16 - Fax 93 757 21 12