Consel Comarcal del Maresme
  • L'Ajuntament d'Alella i l'Assemblea Local de Creu Roja a El Masnou, Alella i Teiā van signar dijous, 15 de maig, un conveni per a la prestaciķ d'activitats de caire preventiu en el municipi.
  • L'Ajuntament d'Alella i l'Assemblea Local de Creu Roja a El Masnou, Alella i Teiā van signar dijous, 15 de maig, un conveni per a la prestaciķ d'activitats de caire preventiu en el municipi. El conveni anual de prestacions de serveis estableix que l'Ajuntament es compromet a fer la demanda del servei a Creu Roja amb 15 dies d'antelaciķ, a preveure els llocs adequats en cada activitat per a la ubicaciķ d'infrastructures de cobertura, i a satisfer a l'assemblea local la quantitat de 4.250 euros en concepte de retribuciķ econōmica en el sosteniment de les despeses que ocasionen els serveis acordats. Creu Roja es compromet, per la seva part, a realitzar la prestaciķ de serveis preventius a qualsevol acte lúdic, cultural o esportiu promogut per l'Ajuntament i a aportar els mitjans humans necessaris per a la correcta intervenciķ, a més de participar dins dels plans d'emergčncia municipal en l'articulaciķ de mecanismes d'intervenciķ i localitzaciķ de recursos urgents i diferits com a suport de recursos municipals i al desenvolupament d'accions de conscienciaciķ de la poblaciķ i de reducciķ de la vulnerabilitat en situacions de catāstrofes i emergčncies sanitāries.
    El conveni va ser signat a l'Ajuntament d'Alella per l'alcalde, Andreu Francisco, i el president de l'Assemblea Local de Creu Roja a El Masnou, Alella i Teiā, Francesc Bonet.

Informaciķ publicada el 16 de maig de 2008