Consel Comarcal del Maresme
Informació publicada el 15 d'abril de 2010