Consel Comarcal del Maresme
Informació publicada el 15 d'octubre de 2013