24.11.2017Consell Comarcal del Maresme - Tornar a portada  
 
 
 
 
FormularisBenestar SocialServei de suport als serveis socials bàsics
Mapa de recursos de Serveis residencials d'estada limitada a l'Àrea bàsica del CCM
*
Recursos propis de l'ajuntament
*Disposeu d'habitatges socials d'urgència?
Quin nivell d'ocupació han tingut els darrers 2 anys?
*Disposeu d'altres recursos per fer front a les urgències habitacionals?
Especifiqueu quin o quins
Centre d'estada limitada de Mataró
*L'heu utilitzat en el període 2014-2016?
En cas afirmatiu, ha donat resposta a totes les vostres necessitats?

Informació publicada el 4 d'agost de 2016
persones grans
infància i adolescència
Consell Comarcal del Maresme - Pl. Miquel Biada, 1 - 08301 Mataró - Tel. 93 741 16 16 - Fax 93 757 21 12