18.07.2018Consell Comarcal del Maresme - Tornar a portada  
 
 
 
 
FormularisEducació
Sol·licitud dels servei de Transport Escolar curs 2017-2018

Logo nou Consell Comarcal del Maresme

Les famílies que necessitin utilitzar el serveis de transport escolar a  algun dels centres docents que gestiona el Consell Comarcal del Maresme cal que emplenin aquest formulari per cada un dels menors que en farà ús.

Aquesta petició només serà vàlida en el moment que es lliuri còpia en paper degudament signada a l'escola.

Dades del sol·licitant (pare/mare/tutor legal)
*
*
*
*
*
*
sol·licito l'admissió al servei demandat a continuació segons les dades indicades i signo conforme la informació facilitada és correcta
Cliqueu per veure l'ajuda 
La falsificació o inexactitud de les dades aportades implicarà l'anul·lació automàtica del servei
Dades de l'alumne
*
*
*
*
*
*
*
TRANSPORT ESCOLAR
*Si necessiteu transport, especifiqueu nombre de viatges
*
*
*Doneu consentiment perquè l'alumne pugi o baixi sol a la parada establerta?

AVÍS LEGAL:
Les dades de caràcter personal seran incloses en un fitxer del CONSELL COMARCAL DEL MARESME, per a la finalitat indicada, el qual adopta les mesures de seguretat necessàries, d'acord amb la normativa aplicable que disposa la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal. Podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació, en els termes establerts en la legislació vigent, dirigint-se a l'Oficina de Registre del CONSELL COMARCA DEL MARESME (Pl Miquel Biada, 1  08301 Mataró - Telf. 93 741 16 16 - FAX. 93 757 21 12 - maresme@ccmaresme.cat - www.ccmaresme.cat

*Accepteu aquestes condicions?

UNA VEGADA ENVIAT EL FORMULARI ON-LINE, HAUREU DE CLICAR AL LINK PER IMPRIMIR-LO.
L'ÚLTIM PAS DEL TRÀMIT SERÀ SIGNAR EL FORMULARI IMPRÈS I LLIURAR-LO AL CENTRE PER TAL QUE SIGUI VALIDAT.


Informació publicada el 12 de juny de 2017
Consell Comarcal del Maresme - Pl. Miquel Biada, 1 - 08301 Mataró - Tel. 93 741 16 16 - Fax 93 757 21 12