08.04.2020Consell Comarcal del Maresme - Tornar a portada  
 
 
 
 
Perfil del contractant

Perfil del contractant del Consell Comarcal del Maresme
 

De conformitat amb l'article 42 de la Llei 30/2007,de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic, i amb la finalitat d'assegurar la transparència i l'accès públic a la informació relativa a la seva activitat contractual, els interessats en participar o conèixer l'activitat contractual d'aquesta entitat trobaran al perfil del contractant els documents contractuals necessaris, com són els plecs de clàusules administratives particulars i informació essencial sobre el procediment concret, com els terminis de presentació o l'estat de situació de l'expedient.
NomESTAT:
Adjudicat
Adjudicat
Procés de Diàleg Competitiu
Termini: 20 de novembre de 2013
Aprovació Plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques per a l'adjudicació (CPP 8/10/13)
Suspensió del Procediment
Rectificació d´ofici l´error material de transcripció detectat en els quadres de preus amb IVA d´adjudicació DP 198/13
Adjudicat
CPP 120313 Programa de suport i acompanyament a la Planificació Estratègica del Maresme
Aprovació dels Plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques
ADJUDICAT
Adjudicat
Adjudicat
Adjudicat
Adjudicat
Adjudicat
Adjudicat
Adjudicat
Desistit
Adjudicació definitiva
Adjudicació definitiva
Adjudicació definitiva
Adjudicació definitiva
Adjudicació definitiva
Adjudicació definitiva
Adjudicació definitiva
Adjudicació definitiva
adjudicació definitiva
Adjudicació definitiva
Adjudicació definitiva

Adjudicació definitiva

Adjudicació definitiva

Adjudicació definitiva

Adjudicació definitiva

Adjudicació definitiva
Modificació contracte transport adaptat de data 26 de maig de 2014

Adjudicació definitiva

Adjudicació definitiva

Adjudicació definitiva

Adjudicació definitiva

Adjudicació definitiva

Adjudicació definitiva
Consell Comarcal del Maresme - Pl. Miquel Biada, 1 - 08301 Mataró - Tel. 93 741 16 16 - Fax 93 757 21 12