2.1-. detecció de necessitats infantils


Per poder detectar possibles situacions de risc, cal tenir clars quins punts es consideren claus i/o mínims pel correcte desenvolupament dels infants i adolescents. En aquest sentit aquestes llistes són unes guies que poden donar una mica de llum a la detecció de possibles situacions de maltractament.

Necessitats infantils (Veure Annex 1 i 2)

Necessitats físiques:
1.Alimentació, vestit adequat, higiene i son

-2.Protecció de riscos reals i integritat física

-3.Cura adient pel manteniment o el restabliment de la salut.

Necessitats cognitives:
1.Activitat física exploratòria i estimuladora. Estimulació sensorial. Provisió de noves experiències.

-2.Estimulació del desenvolupament evolutiu.

-3.Comprensió de la realitat i dels aprenentatges no formals, mitjançant l´observació i l´activitat conjunta amb l´adult.

-4.Formació i educació integral

Necessitats emocionals i socials:
1.Interacció espontània i gratificant amb les figures parentals.

-2.Seguretat emocional; recolzament i seguretat emocional en la relació amb els pares.

-3.Afecte i aprovació.

-4.Disposició de models adults d´actuació i de imitació sans i accessibles.

-5.Disposició de figures d´autoritat adients. Disciplina, guia i orientació de la conducta del nen/a.

-6.Control consistent i adient a l´edat.

-7.Ensenyament adient i progressiu per tal de desenvolupar els límits adaptats al comportament.

-8.Ajut per l´adquisició d´hàbits de conducta personal i social.

-9.Transmissió de valors.

-10.Disposició d´una xarxa de relacions socials, lúdiques i d´interacció amb l´entorn.

-11. Participació i autonomia progressives. Oportunitat i reforç per l´adquisició gradual de l´autonomia.

-12.Ajut per la resolució de problemes en la socialització.

-13.Protecció i resposta adequada davant de les pors subjectives del menor.