3.2-. Concepte de resiliència i com promoure-la

“Una infelicidad no es nunca maravillosa.
Es un fango helado, un lodo negro,
una escarcha de dolor que nos obliga a hacer una elección:
Someternos o superarlo.
La resiliencia define el resorte de aquellos
que, luego de recibir el golpe,
pudieron superarlo.”
Boris Cyrulnik (1999)

El concepte resiliència té el seu origen en al verb llatí RESILIO, que significa tornar enrere, tornar d´un salt, rebotar. Al llarg del temps es va relacionar el terme amb el sector de la metal·lúrgia, descrivint la capacitat que tenen certs materials per tornar al seu estat original després de rebre una forta pressió. En ciències socials s´utilitza per caracteritzar aquelles persones que, malgrat néixer i/o viure situacions d´alt risc, es desenvolupen psicològicament sanes i amb èxit.

És la CAPACITAT d´una persona per desenvolupar-se de manera òptima, malgrat la presència d´esdeveniments desestabilitzadors i condicions de vida difícils. Malgrat reconèixer que existeixen problemes, la persona busca abordar-los d´una forma constructiva a partir dels seus recursos personals i de la interrelació amb l´entorn.

L´emergència de la resiliència està determinada per les dinàmiques de bon tracte.

El concepte de resiliència és aplicable tant als pares com als fills.

La resiliència es nodreix també de les relacions: una part depèn d´aspectes constitutius del individu que afavoreix en el seu desenvolupament però també aquesta part es veu influenciada per la resposta que rep del seu entorn.

Aquest concepte ens serveix de guia per establir criteris d´actuació amb els nens i amb els seus pares en el sentit de recolzar els seus recursos naturals.

Les capacitats resilients es desenvolupen quan els nens i nenes coneixen contextos relacionals que li ofereixen en quantitat suficient les següents experiències:
Experiències de bon tracte, caracteritzades per un vincle sa i segur, a més d´abastir les necessitats nutritives, afectives i culturals en quantitat suficient per sentir-se una persona digna de ser estimada.


-Ser partícip en processos de conversa que els ha permès prendre consciència i conèixer la seva realitat familiar i social per molt dura que aquesta sigui. Això amb el recolzament social i afectiu suficient com per tenir l´energia de cercar maneres de viure alternatives.


-Viure experiències de recolzament social, és a dir, ser considerat en ocasions com a persona central en una xarxa social , per rebre afecte i recolzament.


-Haver participat de processos socials per lluitar contra les injustícies, una millor distribució de bens i de la riquesa oferint així idees per pal·liar situacions de pobresa i patiment.


-Haver aprofitat els processos educatius que potenciïn el respecte dels drets de totes les persones , especialment dels nens i les nenes, així com el respecte a la natura.


-Haver participat en moviments socials amb altres nens i nenes en activitats que els varen permetre adquirir un compromís social, religiós o polític per aconseguir societats més justes , solidaries i sense violència.