3.3 factors de resiliència i de protecció en maltractament infantil

Factors interns al nucli familiar.
{.d}Tenir fills sans

-Suport de la parella.

-Afecció saludable amb els fills.

-Capacitats empàtiques.

-Absència de dèficits cognitius importants.

-Intel·ligència emocional.

-Absència de trastorns psiquiàtrics.

-Signes de depressió que milloren amb l´ajuda.

-Conjugalitat suficientment saludable.

-Absència de violència conjugal.

-Reconeixement de les dificultats parentals.

-Motivació per millorar.

-Acceptació i col·laboració amb els professionals.

-Seguretat econòmica.

-Fills desitjats i/o planificats per una parella.

-Estabilitat laboral{.d}

-Factors externs al nucli familiar.
{.d}La família extensa

-Suport social formal i eficaç (ajudes per a l´habitatge, la salut, l´educació, problemes legals o econòmics).

-Pocs esdeveniments vitals estressants.

-Bones relacions entre iguals.

-Intervencions terapèutiques.

-Prosperitat econòmica. {.d}

-Valors i creences.
{.d}Normes culturals oposades a la violència.

-Promoció del sentit de la responsabilitat en la defensa dels infants. {.d}

-Història familiar.
{.d}Experiències d´afecció positives.

-Experiències escolars positives.

-Com a mínim una relació d´afecció estable a la infància.

-Antecedents de maltractament infantil amb consciència d´haver-los patit i amb el projecte de no tornar-los a fer amb els seus fills.

-Socialització suficientment saludable.

-Continuïtat en la transmissió familiar i/o sociocultural (models de criança sans).{.d}

-Criteris educatius.
{.d}Disponibilitat de temps.

-Actitud d´escolta i observació dels fills.

-Interpretació i resposta correcta de les demandes dels fills.

-Actuació mitjançant un sistema de normes i escala de valors.

-Actuació coherent i constant. {.d}