Octubre de 2006
Número 50
  Activitat Localret   l  Notícies  l  Govern electrònic 

El Consell Comarcal del Maresme protagonitza la primera compra conjunta realitzada a través de la plataforma de contractació electrònica per a administracions públiques PECAP


En funcionament des de gener de 2005, la plataforma de contractació electrònica PECAP ha estat utilitzada principalment pels ajuntaments de grans poblacions com Barcelona, Girona, Mataró o Sabadell. Iniciatives com la compra conjunta portada a terme el passat mes de juliol pel Consell Comarcal del Maresme permeten que també els petits municipis puguin beneficiar-se de l'ús d'aquesta eina.

El concepte de compra agregada funciona amb èxit fa anys en el sector privat. Per a posar en pràctica aquesta idea van néixer les conegudes com centrals de compra, agrupacions sectorials de petites o mitjanes empreses que decideixen sumar les seves necessitats de compra amb l'objectiu d'obtenir una millor posició negociadora enfront dels seus proveïdors.

Amb les naturals diferències pel que fa a la transparència i les formalitats que caracteritzen tota contractació pública, l'aplicació del concepte de compra agregada en organismes com ara ajuntaments o consells comarcals sembla sens dubte una bona idea per a obtenir els estalvis de costos que comporta negociar conjuntament. Si a més es fa servir un sistema de negociació en línia o subhasta a través d'una plataforma tecnològica de contractació electrònica, els estalvis i d’altres beneficis es multipliquen.

Experiència pionera

El Consell Comarcal del Maresme juntament amb els ajuntaments d'aquesta comarca van ser protagonistes el passat mes de juliol de la primera experiència de compra agregada realitzada a través del sistema PECAP (Plataforma Electrònica de Compres de l'Administració Pública). En aquesta iniciativa, de la qual ha estat màxim responsable el propi gerent d'aquest Consell Comarcal Eladi Torres, van participar els ajuntaments de la comarca, que van delegar en el Consell les seves competències de compra per l’adquisició conjunta de paper d'oficina per valor de gairebé uns 60.000 euros, obtenint un estalvi entorn del 18,5 %.

Per a portar a terme aquesta compra de forma conjunta, el Consell Comarcal del Maresme va haver de signar primer un acord de col·laboració amb cadascun dels ajuntaments. Per a poder gestionar a través del PECAP les diferents necessitats dels ajuntaments com una única adquisició, cadascun dels municipis es va comprometre a destinar a la compra de paper una determinada quantitat de diners. Això significa que l'estalvi obtingut no és en euros, si no que es materialitza en la major quantitat del paper que s'obté per un determinat import.

Com en qualsevol altra adquisició realitzada a través del PECAP, el Consell Comarcal del Maresme va utilitzar els formularis oferts per la plataforma per a introduir les dades bàsiques de la compra, entre les quals s'inclouen la data i hora de la subhasta així com la durada prevista. També es van adjuntar els plecs de clàusules administratives i tècniques que, en aquest cas, prescriuen les característiques i qualitats del paper requerit. Posteriorment es van indicar les empreses convidades a participar en el procés, que de manera automàtica van rebre una notificació de la PECAP via correu electrònic.
En aquest cas i per raó de la singularitat de l'experiència, el Consell Comarcal del Maresme va fer coincidir la subhasta amb un consell d'alcaldes de la comarca, de manera que aquesta va poder ser seguida per aquells des del propi Consell en línia i a través d'una gran pantalla.

La primera compra conjunta realitzada a través del PECAP va obtenir un total de 40 diferents ofertes en els 109 minuts que van durar en el seu conjunt les tres compres portades a terme (DIN A3, DIN A4 i DIN A3/DIN A4 reciclat). Durant aquest temps les empreses van poder anar enviant les seves ofertes a la baixa. En el cas de fer-se efectiva una oferta durant els darrers cinc minuts del període de temps establert prèviament per a la conclusió de la subhasta, aquest període s'augmenta automàticament en cinc minuts més.

La quantitat d'ofertes rebudes en tot just menys de dues hores indica l'agilitat del sistema i l'estalvi de temps que s'aconsegueix amb aquest. La plataforma electrònica de compres ofereix a més una major transparència en tot el procés, ja que els diferents proveïdors poden veure en tot moment el preu mínim guanyador sobre el qual han de fer la seva contraoferta.

Una oportunitat d'estalvi per als mitjans i petits municipis

La Plataforma Electrònica de Compres de l'Administració Pública, impulsada per Localret i gestionada per SUMASA, mitjançant una concessió administrativa, ha estat utilitzada ja en altres ocasions des de la seva posada en marxa al gener del 2005. Des de llavors, han estat els seus principals usuaris els ajuntaments de grans ciutats com Barcelona, Girona, Sabadell o Mataró, els quals han fet servir aquest sistema per a realitzar compres de productes com material informàtic, tòners, cartutxos de tinta, paper, equips d'impressió o pantalles TFT.

Els menors volums de compra dels ajuntaments de poblacions més petites han fet que aquests municipis tinguessin més dificultats per a acostar-se a la utilització d'aquesta plataforma de contractació pública electrònica i a poder beneficiar-se dels seus avantatges. La importància de la novetat de la compra conjunta impulsada pel Consell Comarcal del Maresme resideix en el fet de facilitar que ajuntaments de municipis més petits puguin també participar dels beneficis d'aquesta eina.

La iniciativa ha aconseguit que altres consells s'hagin interessat per portar a terme experiències similars, que actualment planegen realitzar compres agregades, i fins i tot s’han iniciat converses amb responsables de diferents consells comarcals per estudiar la possibilitat de que aquestes es puguin realitzar sumant les necessitats d’ajuntaments de les diferents comarques.

Enllaç relacionat:

http://www.localret.es/projectes/pecap.htm

PUJAR

La disponibilitat de serveis públics online progressa d’acord amb els plans del programa eEuropa segons l'últim informe anual de la consultora Capgemini

Els serveis públics online progressen adequadament en els estats de l’Unió Europea, ja que prop del 50 % d'aquests serveis permeten actualment als ciutadans portar a terme la totalitat dels processos administratius a través d'Internet. Aquesta és una de les conclusions recollides en l'últim informe sobre e-Govern que la consultora Capgemini realitza anualment des de l'any 2001 per a la Comissió Europea.

Aquest informe realitzat per Capgemini mesura anualment per a la Comissió Europea dos dels diferents indicadors definits en l'any 2000 per a monitorizar els plans d'acció del programa eEurope: la disponibilitat de serveis públics online i la proporció d'aquests que permeten realitzar a través d'Internet la totalitat dels processos d'un determinat servei. La consultora ha analitzat en el seu últim informe prop de 14.000 webs dels 25 estats membres de la Unió Europea més Noruega, Islàndia i Suïssa.

Els autors d'aquest últim informe consideren en les seves conclusions que l'oferta de serveis públics a través d'Internet està convertint-se ja en norma, mentre assenyalen l'aparició d'un nou paradigma d'oferta de serveis més intel·ligents, interactius i orientats a l'usuari. Entre altres descobriments d'aquest informe es destaca també el gran progrés en aquest camp dels últims països incorporats a la Unió. És el cas de Malta, que ha passat ha ocupar en el rànquing el segon lloc des del setzè obtingut en l'anterior informe, i Estònia, que ocupa el tercer juntament amb Suècia després d'haver ocupat el vuitè.

L'informe de Capgemini ofereix una breu anàlisi de cadascun dels països estudiats. En el cas d'Espanya es destaca la millora del servei online ofert per al registre de noves companyies gràcies a la posada en marxa del projecte CIRCE Nueva Empresa.

És possible obtenir aquest informe a:

http://europa.eu.int/information_society/eeurope/i2010/docs/
benchmarking/online_availability_2006.pdf

PUJAR
Prop d’un terç dels usuaris de serveis públics online experimenta almenys una dificultat important en la seva utilització, segons els últims resultats de l'enquesta eUser portada a terme per la Unió Europea

Mentre el 55 % dels ciutadans europeus que han fet servir algun servei d'e-Govern es declaren satisfets amb l'experiència, un 33% encara afirma haver trobat importants dificultats en la seva experiència. Entre els problemes més citats es troben la pròpia dificultat per a trobar el servei desitjat, els continguts incomplets o de pobra qualitat i la limitació de funcionalitats de la majoria de serveis.

Segons els responsables de l'enquesta, els ciutadans europeus se senten en general atrets per la possibilitat de contactar amb l'administració pública a través d'Internet, encara que amb freqüència manifesten tenir la sensació de que aquest mitjà no els ofereix avantatges tangibles respecte a altres mètodes tradicionals com el telèfon o la relació presencial.

Entre la llista de les principals barreres de l'e-Govern apareix precisament entre els primers llocs aquesta necessitat de discutir els assumptes amb els funcionaris de forma presencial. Altres preocupacions citades freqüentment són les referents a la seguretat i a la privacitat de la informació personal. L'enquesta eUser reflecteix també que gairebé la meitat dels usuaris europeus de serveis d'e-Govern ho fan com intermediaris d'uns altres no usuaris familiars, amics o clients. Segons els responsables de eUser, aquest fet és causat per les elevades habilitats tècniques o d'alfabetització en els nous mitjans encara necessàries en la utilització d'aquests serveis.

És possible obtenir l’anàlisi de eUser per països en:

http://www.euser-eu.org/euser_countrybrief.asp?MenuID=83

PUJAR
Interoperabilitat a nivell local i regional. Un desenvolupament lògic d'e-Govern

La European Institute of Public Administration (EIPA) ha publicat recentment un document sobre els objectius del projecte Modinis 2 per a el progrés de la interoperabilitat entre les diferents administracions en els estats membres de la Unió Europea.

La possibilitat de comunicació entre els diferents sistemes IT resulta crítica per a assegurar l'avanç en la digitalització dels processos i serveis de les administracions públiques. La importància i prioritat d'aquesta interoperabilitat ha estat recollida en les accions d'e-Govern incloses en el Pla d'Acció eEurope 2005 així com als projectes Modinis, els quals formen part integral del programa i2010.

Aquest document, escrit per Sylvia Archmann i Morten Meyerhoff Nielsen, membres de la European Institute of Public Administration (EIPA) descriu l'actual estat de les accions portades a terme per la Unió Europea pel que fa a interoperabilitat, responent a preguntes clau com què és exactament la interoperabilitat en l’e-Govern, per què ès aquesta tan important, i sobretot quin serà el paper de l'estudi Modinis 2 sobre interoperabilitat a nivell local i regional.

Modinis 2 té com objectiu intensificar l'intercanvi d'informació sobre experiències pràctiques de interoperabilitat en iniciatives d'e-Govern tant a nivell local com regional, així com donar suport a futures accions per a millorar aquesta interoperabilitat a nivell paneuropeu. Un altre dels objectius d'aquest projecte és identificar i analitzar casos de bones pràctiques.

La URL per a poder accedir a aquest document és:

http://www.egov-goodpractice.org/download.php?&fileid=785

PUJAR
 
 
Patrocinat per: Impulsat i dirigit per:
Localret
Si coneixeu o participeu directament en algun projecte que creieu que pot ser d'interès pels lectors d'aquest butlletí, el podeu fer arribar a l'adreça electrònica consorci@localret.es.
Desenvolupat per:
Localret, Lavinia i Infonomia
DONAR-ME DE BAIXA DONAR-ME D’ALTA
@ LOCALRET