A finals de juny s’arranjarà la carretera que connecta Dosrius i Canyamars

L´única via de comunicació pavimentada que té el nucli de Canyamars és la carretera BV-5101, que en pocs mesos ha patit un deteriorament degut, principalment, a les inclemències del temps.

L´Ajuntament de Dosrius s´ha posat en contacte amb Vies Locals de la Diputació, que és l´òrgan que té competències sobre aquesta carretera, per tal que realitzés la reparació de la mateixa.

El dia 21 de maig de 2002, registre d´entrada 2344, va entrar una notificació, comunicant-nos que, aproximadament, durant la segona quinzena de juny es farà un arranjament d´aquesta via, des del Km. 500 al 3.500, amb una capa de rodadura homogènia en tota la carretera i reposició de senyalització horitzontal.


Sens dubte la reparació d´aquesta via tan utilitzada, degut a la mobilitat obligada de les persones de Canyamars, millorarà substancialment i comportarà la corresponent reducció de perills d´ accidents de trànsit.


Josep Jo i Munné
Alcalde

Dosrius, 27 de maig de 2002.