Accidents amb baixa laboral al Maresme (2001 i 1r semestre 2002)

En aquest document trobareu comptabilitzat el nombre d’accidents laborals que es van produir a la Comarca del Maresme en el decurs de 2001 i fins el mes de juliol de 2002. Les dades estan recollides mes per mes i per sectors d’activitat.
Per accedir al document (en format excel),  
Cliqueu aquí