Accions de suport en cas de contingències derivades de situacions excepcionals o d’urgència

Aprovació del Protocol d’accions de suport en cas de contingències derivades de situacions excepcionals o d’urgència i del seu règim regulador. Diputació de Barcelona