ACESA firma sengles convenis de col.laboració amb el Consorci de Promoció Turística i els ajuntaments d’Argentona i Vilassar de Mar

 


El director general d’Autopistas Concesionaria Española, S.A. (ACESA), Lluís Serra, ha signat quatre convenis de col.laboració amb projectes turístics, culturals i de lleure impulsats per ajuntaments i organismes del Maresme. En total ACESA aportarà 24.000 euros. Dos dels projectes són promoguts pel Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme, un per l’ajuntament d’Argentona i un altre per l’ajuntament de Vilassar de Mar. Els convenis, signats a la seu del Consell Comarcal del Maresme, han estat rubricats per Antoni Soy, com a alcalde d’Argentona i per Pere Almera com a alcalde de Vilassar de Mar i com a president del Consorci de Promoció Turística.


Els projectes Conveni de col.laboració entre el Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme i ACESA per la publicació del fulletó de Fires i Festes del Maresme Mitjançant aquest conveni, l’empresa ACESA patrocinarà i aportarà 8.000 euros per a la publicació, durant el 2005, del fulletó de fires i festes del Maresme. Aquesta publicació recollirà els principals actes organitzats per tots els municipis del Maresme, dividits per mesos, així com les festes majors i el calendari amb els mercats municipals.
Conveni de col.laboració entre el Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme i ACESA per la publicació del fulletó de la Denominació d’Origen Alella. Aquest conveni estableix que l’any vinent el Consorci editarà un fulletó que recollirà informació sobre la denominació d’origen Alella, les rutes del vi i altres activitats que giren al voltant de la cultura del vi que es distribuirà entre els ajuntaments del Maresme, la xarxa de biblioteques, oficines de turisme, Palau Robert, fires nacionals i internacionals, aeroports, entitats turístiques i autopistes d’ACESA. L’empresa ACESA col·laborarà amb aquest projecte amb una aportació econòmica de 4.000 euros.
Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Argentona i ACESA per l’exposició antològica i Jornades sobre Ramon Martí i Alsina, un dels millors pintors paisatgistes catalans Al llarg de 2005, l’ajuntament d’Argentona dedicarà una exposició antològica i unes jornades a rememorar la figura i obra d’un dels millors pintors paisatgistes catalans de finals del segle XIX, Ramon Martí Alsina (1826-1894). Aquestes activitats que està preparant el Centre d’estudis Argentonins Jaume Clavell, comptarà amb ACESA com a patrocinador. L’empresa d’autopistes aportarà 6.000 euros.
Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Vilassar de Mar i ACESA per al projecte Juga-Juga que organitza l’ajuntament cada Nadal Mitjançant aquest conveni, ACESA subvencionarà amb 6.000 euros l’edició 2005 del projecte Juga-Juga que organitza l’ajuntament de Vilassar de Mar i que consisteix en un seguit d’activitats adreçades a infants d’edats compreses entre els 3 i els 14 anys. Aquesta activitat dona acollida lúdica a nens i nenes durant les vacances de Nadal.