Acompanyament metodològic en l´avaluació de Plans Locals de Joventut

Inscripcions fins el 4 de febrer

En què consisteix l´acompanyament metodològic en avaluació? {.q}En analitzar la naturalesa dels canvis que promouen les regidories de joventut. Qualsevol regidoria de joventut té la voluntat de transformar les condicions de vida dels i les joves del municipi, des de les polítiques de joventut. La “política de joventut” és un concepte ampli, al voltant del qual s´articulen diferents corrents i significats (Debats i lectures sobre polítiques de joventut, Secretaria General de Joventut, 2004). Establir “què i “com” es vol transformar des d´una regidoria de joventut, requereix un posicionament previ al respecte de com es volen connectar conceptes com “joventut”, “ciutadania”, “transició”, “equitat”, “lleure”, “emancipació”, “desigualtats” o “integralitat” (Relat de la regidoria en relació a les polítiques de joventut).
-En analitzar la naturalesa dels canvis que promouen els Plans locals que s´han d´avaluar. Avaluar consisteix en explorar si “allò que fem” transforma el món en la direcció que volem. Per això, és convenient analitzar detingudament la lògica que sustenta els Plans que estem implementant (Teoria del canvi). Aquesta lògica causal és la que s´ancora en una determinada manera de “fer” polítiques de joventut, i justifica que els Plans promoguin uns determinats resultats (esperats). Fer explícita aquesta lògica ens permet: a) Explorar la coherència interna entre els programes avaluats (la lògica del que fem) i el relat de la regidoria envers les polítiques de joventut (avaluació del disseny). b) Disposar d´un marc de referència respecte el qual preguntar-nos sobre els processos inherents als plans i els resultats obtinguts.
-En construir eines per saber quins canvis s´han donat i perquè. Un cop identificades les preguntes que voldrem respondre amb l´avaluació, és necessari sistematitzar-les (matrius d´avaluació)i operacionalitzar-les (indicadors d´avaluació). En la mesura que són preguntes (i indicadors) estretament lligats a la lògica dels Plans, ens informen tan del sentit del “què fem”, com dels resultats obtinguts i les circumstàncies intermèdies que han condicionat el procés.
-En generar informació que permeti millorar les pràctiques de la regidoria. Una avaluació d´aquestes característiques ens permet explicitar (revisar) el sentit de l´acció municipal. També permet interpretar els resultats obtinguts a la llum de les circumstàncies que han facilitat o dificultat el desenvolupament dels Plans. Sabem el “què” i també el “per què”. Aquest aprenentatge, derivat de l´avaluació, es cristal·litza en les recomanacions de canvi i millora que retroalimentaran les futures edicions dels Plans avaluats. {.q} Com ho farem? Treballant conjuntament el relat institucional de les regidories de joventut en relació a les polítiques de joventut. Mitjançant sessions de treball amb l´Observatori Català de la Joventut, orientades a explorar les dimensions teòriques i conceptuals de les polítiques de joventut. Capacitant als professionals de les politiques de joventut en matèria d´avaluació de programes i polítiques públiques. Mitjançant sessions de treball orientades a explorar les dimensions teòriques i conceptuals de l´avaluació de programes i polítiques públiques. Mitjançant sessions de treball orientades a la planificació demostrativa de l´avaluació d´un Pla local de joventut, programa o projecte. La finalitat es la de construir una referència teòrica i pràctica que consolidi les fases i procediments del model d´avaluació treballat. Docents del CerQ: Ramon Crespo Núria Codern Col·laborador: Roger Soler (Observatori Català de la Joventut) Dates , horaris i lloc: 1a sessió (introductòria i teòrica) à dimarts 8 de febrer, de 9 a 14h, al Maresme Centre de Negocis (Mataró) 2a sessió (pràctica) à dimarts 15 de febrer, de 9 a 14h, al Maresme Centre de Negocis (Mataró) 2a sessió (pràctica)à dimecres 23 de febrer , de 9 a 14h, al Consell Comarcal del Vallès Oriental (Granollers) Inscripcions Enviant un correu electrònic a:  
elbuscador@ccmaresme.cat abans del divendres 4 de febrer de 2011

Data: 2011-02-08

Lloc: Maresme Centre de Negocis (Passeig del Callao s/n)