Acta de l’obertura de pliques del procediment negociat per a la contractació del subministrament d’un sistema de gestió d’expedients per al CCM i els ajuntaments de la comarca

 
Acta de l’obertura de pliques del procediment negociat per a la contractació del subministrament d’un sistema de gestió d’expedients per al CCM i els ajuntaments de la comarca