Adjudicació de les obres de canalització de la Riera de Clarà a la zona del nou cementiri d’Argentona

Desprès del compromís que es va adquirir en el pressupost de la Generalitat de l’any 2000, l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) ha adjudicat, finalment, les obres de construcció i endegament de la Riera de Clarà en el tram del cementiri i a la zona d’accés al Polígon Industrial Nord. Les obres s’han adjudicat a l’empresa EMCOFA SA per més de 210.000 EUROS (més de 35 milions de pessetes).


Amb això s’aconseguirà una millor canalització de la Riera en aquesta zona i, al mateix temps, una adequada protecció del nou cementiri davant de possibles i eventuals crescudes de la Riera.

No cal dir que des de l’Ajuntament estem molt satisfets per aquesta notícia, satisfacció que estem segurs que comparteixen tots els ciutadans i ciutadanes de la Vila. Esperem que les obres es facin el més aviat i en el termini de temps més curt possible.


Ben cordialment


Antoni Soy
Alcalde i Regidor de Mitjans de Comunicació
Ajuntament d’Argentona