Agafa el teu punt!

Descripció
El Programa agafa el teu punt! facilita pàgines informació relacionada amb les drogues.

Àmbit
Consum de drogues

Destinataris
Professionals

Altres Territoris d’actuació
Catalunya

Adreça
Provença, 79 B3 – 08029 Barcelona

Telèfon
93 430 71 70

Adreça electrònica
 
pds@pdsweb.org

Pàgina web
{}http://www.pdsweb.org/agafaelteupunt/catala/agafaelteupunt.html{|}http://www.pdsweb.org/agafaelteupunt/catala/agafaelteupunt.html{e}

Observacions:
És una iniciativa de l’associació PDS (Promoció i Desenvolupament Social), que compta amb el recolzament i la col·laboració de l’Ajuntament de Barcelona i la Universitat de Barcelona